Ambassadörskonferens för fältkock och stab

Konferens för dig som är utbildad ambassadör, stab eller fältkock, för att fylla på kunskaperna.

Vi söker även nya ambassadörer då vi behöver minst ett par i varje militärregion. För dig blir detta starten på din utbildning till ambassadör.

Funktionsbeskrivning för en ambassadör

Tillsammans med en militär kontaktperson, medlemsrådgivare och kansli bistå den lokala kåren med stöd och kompetens om militära befattningar inom den egna tjänstegrenen. En viktig länk för att organisationen ska nå sina rekryteringsmål.

Huvudsakliga arbetsuppgifter inom eget ansvarsområde

  • Stötta kårerna i rekrytering
  • Stötta kårerna med information om militära befattningar vid exempelvis informationsträffar, lottakunskap med mera.

Organisationens värdegrund ska efterlevas i all verksamhet.

Ambassadörsrollen är ett ideellt engagemang. Vi beräknar att uppdraget kan handla om ungefär 2 dagar per år.

Antagningsbesked och kursinformation sänds via e-post.

Förkunskapskrav

  • Utbildad inom egen tjänstegren.
  • God kunskap om organisationen, utbildningar och utbildningsgångar.
  • Förmåga att engagera andra lottor för att delta i våra utbildningar.
  • Kunskap om Hemvärnet och Försvarsmakten.
  • Förståelse för Lottakårernas olikheter.

Kommande kurstillfällen

Inga kurstillfällen finns för tillfället utlagda.