Hälsoundersökning fältkock | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Hälsoundersökning fältkock

Du som fältkock är ansvarig för att inte övriga förbandet blir sjuk. Därför måste du innan utbildning genomföra hälsokontroll och läkarundersökning som visar att du ej är smittbärare. Här kan du ladda ner blanketterna.

Du får information om hälsoundersökningen när du får ditt antagningsbesked.

Försvarsmakten ställer krav på att du kan bevisa att du är smittfri. Det är en rutin som gäller all personal i Försvarsmakten som hanterar oförpackade livsmedel och som du kommer att få upprepa årligen när du har ditt avtal.

Inför utbildningen behöver du genomföra en läkarundersökning samt hälsokontroll som visar att du inte är smittbärare. Har du inte det intyget är du inte behörig att genomföra utbildningen.

Du bokar själv undersökning och hälsokontroll via din vårdcentral. Till läkarundersökningen ska du ta med Bilaga 1 och 2. Bilaga 2 fyller du själv i innan läkarundersökningen. Bilaga 1 fyller läkaren i och skriver under. Bilaga 3 är information om varför hälsoundersökningen ska genomföras.

Spara kvittot från vårdcentralen och ta med det till utbildningen för att få tillbaka de utlägg du haft i samband med läkarbesöket. Till utbildningen tar du också med de underskrivna bilagorna.

Bilaga 1 - intyg

Ladda ned

Bilaga 2 - hälsodeklaration

Ladda ned

Bilaga 3 - information

Ladda ned