GB Stabs- och sambandsgruppchef | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

GB Stabs- och sambandsgruppchef

Som gruppbefäl ska du ha kunskap och förståelse hur en hemvärnsstab är organiserad, dess funktioner och arbetssätt samt dess materiel för ledning och samband inom bataljon. Du ska också ha kunskap om telehot mot eget förband och vad signalskydd innebär.

Efter utbildningen har du färdighet och förmåga att planera, leda/genomföra och rapportera sambandsrekognosering inom bataljon och kompani samt planera och leda egen grupps (stab- och sambandsgrupp) arbete.

Ansök Utbildningstyp

Göra en insats för militära försvaret

Vem kan söka

Medlem i frivillig försvarsorganisation, Har avtal

Förkunskapskrav

Skriftligt intyg från närmaste militära chef att du har eller är på väg mot befattningen gruppchef.

Kommande kurser

Plats

Karlskrona

Datum

2022-07-29 – 2022-08-12

Sök senast

2022-05-22

Det här gäller under utbildningen

  • Under utbildningen har du rätt till fria resor, fri mat och boende samt dagpenning.
  • Du är försäkrad

Förmåner

När du går utbildning genom Svenska Lottakåren har du olika förmåner.

Förmåner under utbildning

Hälsopolicy

De utbildningar som leder till eller ingår i redan existerande avtal ställer särskilda krav.

Läs hälsopolicyn

Resepolicy

Du bokar själv din resa till och från utbildningen enligt gällande regler.

Läs resepolicyn

Personuppgiftspolicy

Vi hanterar dina uppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (PUL).

Läs personuppgiftspolicyn