Stabsassistenter i ett stabsrum

GB Stabs- och sambandsgruppchef

Som gruppbefäl ska du ha kunskap och förståelse hur en hemvärnsstab är organiserad, dess funktioner och arbetssätt samt dess materiel för ledning och samband inom bataljon. Du ska också ha kunskap om telehot mot eget förband och vad signalskydd innebär.

Efter utbildningen har du färdighet och förmåga att planera, leda/genomföra och rapportera sambandsrekognosering inom bataljon och kompani samt planera och leda egen grupps (stab- och sambandsgrupp) arbete.

Förkunskapskrav

Skriftligt intyg från närmaste militära chef att du har eller är på väg mot befattningen gruppchef.

Kommande kurstillfällen

Inga kurstillfällen finns för tillfället utlagda.

Vidareutbildning för stabsassistenter i Försvarsmakten

Som stabsassistent med avtal i Försvarsmakten har du flera möjligheter att vidareutveckla dig.

Utbildning Kursbeskrivning Kommande tillfällen
KU Stabsassistent HV Kompletteringsutbildning (KU) för dig som har ett avtal som stabsassistent i Försvarsmakten. 1
RU för stabsassistenter FM Repetitionsutbildning (KU) för dig som har ett avtal som stabsassistent i Försvarsmakten. Inga kommande
IK T - Stabsassistent Tillämpningsskede för blivande stabsinstruktörer. Inga kommande
Ambassadörskonferens för fältkock och stab Konferens för dig som är utbildad ambassadör, stab eller fältkock, för att fylla på kunskaperna.
Vi söker även nya ambassadörer då vi behöver minst ett par i varje militärregion. För dig blir detta starten på din utbildning till ambassadör.
Inga kommande