Utvecklande ledarskap | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Utvecklande ledarskap

Utvecklande ledarskap (UL) är Försvarsmaktens ledarskapsmodell sedan 2003 och kännetecknas av att ledaren uppträder som föredöme och lyfter upp frågor om moral och etik samt agerar utifrån en synliggjord värdegrund.

En utvecklande ledare utmärks även av inspiration och motivation i syfte att stimulera delaktighet och kreativitet samt av personlig omtanke som handlar om att ge stöd men också att konfrontera i ett gott syfte, både för individen och för organisationen.

I konceptet Utvecklande ledarskap ingår:

  • Ett bedömningsformulär (ULL) för personlig feedback.
  • En teoretisk modell.
  • En metod för personlig ledarutveckling.

Bedömningsformuläret kan ses som en inventering av ledarens aktuella ledarskapsbeteenden. Modellen ger en riktning för önskad utveckling.

Utbildningen genomförs under helg med en uppföljningsdag. Några veckor innan utbildningen i Utvecklande ledarskap genomförs en 360-graders bedömning av ledarens beteenden. Du får ett mail från Försvarshögskolan och genomför en självskattning samtidigt som du bjuder in överordnad, sidoordnade och underordnade att gör sina bedömningar av dig. Bedömningsinstrumentet används endast i ett utvecklande syfte och ej som ett urvalsinstrument.

Läs mer om utbildningen på Försvarshögskolans webbsajt.

Källa: Försvarshögskolan

Ansök Utbildningstyp

Göra en insats för militära försvaret

Vem kan söka

Instruktör eller gruppbefäl, Har avtal

Kommande kurser

Plats

Karlskrona

Datum

2020-07-02 – 2020-07-05

2020-10-17 – 2020-10-18

Sök senast

2020-04-12

Ansökningsdatum passerat

Kursen börjar kl 20:00 på torsdag kväll och avslutas med lunch på söndag eftermiddag. Ytterligare ett utbildningsdygn tillkommer den 17-18 oktober (kursplats: Stockholm) lunch till lunch.

Plats

Älvkarleö herrgård

Datum

2020-09-24 – 2020-09-27

2020-11-21 – 2020-11-22

Sök senast

2020-06-21

Kursen börjar kl 20:00 på torsdag kväll (24 september) och slutar efter lunch på söndag (27 september). Det tillkommer ett uppföljningsdygn i Stockholm den 7-8/11 (lunch-lunch) som ska genomföras för att få godkänt på utbildningen.

Det här gäller under utbildningen

  • Under utbildningen har du rätt till fria resor, fri mat och boende samt dagpenning.
  • Du är försäkrad

Förmåner

När du går utbildning genom Svenska Lottakåren har du olika förmåner.

Läs om förmåner

Resepolicy

Du bokar själv din resa till och från utbildningen enligt gällande regler.

Läs resepolicyn

Personuppgiftspolicy

Vi hanterar dina uppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (PUL).

Läs personuppgiftspolicyn