Lottapodden | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Lottapodden

Samtal om fred och demokrati med fokus på kvinnors delaktighet med personer som på olika sätt arbetar för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Varannan vecka kan du lyssna på ett nytt avsnitt, vart du vill, när du vill.

Prenumerera på Lottapodden i Apple Podcast, Podbean eller Spotify så missar du inte ett avsnitt.

03 - Agenda 2030

Louise Olsson25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling som syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla och att uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor. Från och med 1 januari i år har världens ledare åtagit sig att leda världen mot en hållbar och rättvis framtid. För Sveriges del så har regeringen gett i uppdrag till flera statliga myndigheter att kartlägga och redovisa hur deras verksamheter bidrar till Sveriges möjlighet att uppnå de globala målen. Gäst är Louise Olsson, senior rådgivare på Folke Bernadotteakademin.

Lästips:

02 - Kvinnokonventionen

Monica GreenKonventionen om avskaffandet av alla slags diskriminering av kvinnor, eller Kvinnokonventionen som den kallas, antogs av FN:s generalförsamling 1979 och trädde i kraft 1981. Men jämställdhet är ju en mänsklig rättighet så varför behövs en specifik Kvinnokonvention? Det handlar det här avsnittet av Lottapodden om. Gäst är Monica Green, ordförande i UN Women nationell kommitté Sverige.

Lästips:

01 - Om kvinnor och barns utsatthet under flykt

Jehn Al-MoushahidiI premiäravsnittet samtalar Lottapoddens Maria Öst med Jehna Al-Moushahidi om kvinnor och barns utsatthet på flykt. Jehna jobbar för Global Human Right Defence, en organisation som arbetar med att stärka respekten för mänskliga rättigheter. Hur ser verkligheten i ett flyktingläger ut för kvinnorna och vad görs för att förbättra situationen. Och vad kan vi alla göra för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle för alla.

Lästips:

Sidor