Lottapodden | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Lottapodden

Samtal om fred och demokrati med fokus på kvinnors delaktighet med personer som på olika sätt arbetar för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Varannan vecka kan du lyssna på ett nytt avsnitt, vart du vill, när du vill.

Prenumerera på Lottapodden i Apple Podcast, Podbean eller Spotify så missar du inte ett avsnitt.

10 - Sverige i FN:s säkerhetsråd

Annika SöderAnnika Söder, Sveriges första kvinnliga kabinettssekreterare, berättar om vad Sverige vill uppnå under sina två år som icke-permanent medlem av FN:s säkerhetsråd. Om att vara med och ta ansvar för internationell fred och säkerhet och stå fast för principer. Ett prioriterat område för Sverige i säkerhetsrådets arbete är att få in aspekter av resolutionerna om kvinnor, fred och säkerhet i alla säkerhetsrådets beslut.

Lästips:

09 - Är tiggeri ett jobb?

Cristina BorneaDu ser dem säkert varje dag. De romska tiggarna med ursprung i Rumänien. På grund av fattigdom och diskriminering har de lämnat sitt land och sökt sig till andra länder för att försöka hitta jobb. Några lyckas men för de allra flesta blir tiggandet deras jobb. Cristina Bornea jobbar på socialförvaltningen i Stockholm med att nå kvinnorna och berättar om vad som görs för att förbättra situationen i Sverige och i Rumänien, men också hur historien har påverkat situationen idag.

Lästips:

08 - Säkerhetspolitik på lokalnivå

Kathy SantosLottapodden gästas av Kathy Santos, projektledare för Mpower. Mpower, ett samarbete mellan Svenska Lottakåren och Fryshuset, är ett utbildningsprogram i tre delar där unga får kunskap och förståelse för hur samhället fungerar och vad de kan göra för att vara med och ta ansvar för vår gemensamma trygghet i Sverige. Genom programmet får de verktyg för att kanalisera sitt engagemang och skapa ett tryggare lokalsamhälle. Ordet Mpower är en ordlek på empowerment, det vill säga egenmakt, och det handlar helt enkelt om att genom kunskap stärka sig själv och därmed vilja gå från ord till handling. Mpower genomförs med stöd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Lästips:

07 - Att vara genusrådgviare i fält

För att säkerställa att både kvinnors, mäns, flickors och pojkars behov tas tillvara i till exempel en fredsbevarande mission tillsätts befattningen genusrådgivare. Susanne Axmacher hade den rollen i EU missionen i Chad 2008 där den breda arbetsbeskrivningen var att integrera resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet i hela missionen. Susanne berättar om hur hon jobbade med att sprida kunskapen om resolution 1325 i förbandet och varför arbetet med 1325 är viktigt för att ta tillvara allas behov.

Lästips:

06 - Om att göra civilkurage till norm

Peter SvenssonFör att förebygga och förhindra våld i nära relationer tog Peter Svensson initiativ till Huskurage. Det är en metod för att få grannar att förstå varför och hur man ska agera vid oro för våld i nära relationer eller av omtanke för ett barn som kanske far illa. Att visa civilkurage helt enkelt. Peter har länge arbetat med våldsprevention och föreläser om normbrytande arbete samt machokultur. Tillsammans med Nina Rung skapade han den policy som blev Huskurage och som av polisen kallas den enda primärpreventiva våldsförebyggande åtgärden för våld i nära relation.

Lästips:

05 - Sveriges ambassadör för mänskliga rättigheter

Annika Ben DavidMot bakgrund av den negativa globala utvecklingen under de senaste åren där det demokratiska utrymmet minskat och de mänskliga rättigheterna ifrågasätts alltmer återinrättade regeringen den fristående tjänsten som ambassadör för mänskliga rättigheter. Målet är att höja den svenska profilen för mänskliga rättigheter och demokrati i utrikespolitiken. Till MR-ambassadör utsågs Annika Ben David som närmast kommer från uppdraget som Sveriges ambassadör till DR Kongo. I Lottapodden nr 5 möter du Annika Ben David som berättar om sin nya roll och hur hon kommer arbeta för att försvara mänskliga rättigheter.

Lästips:

04 - Om kvinnor, fred och säkerhet

Lena Ag, Secretary General at Kvinna till Kvinna. Photo Ester SorriKvinnors speciella utsatthet för sexuellt våld i konflikter uppmärksammades i samband med Balkankrigen och folkmordet i Rwanda, en utsatthet som forskare kan se går igen i alla konflikter då sexualiserat våld används som ett vapen. Men man såg också den positiva kraft som kvinnor var i försoningsarbetet. Att kvinnors roll i konflikter nu uppmärksammades ledde småningom till resolution 1325. Samtal med Lena Ag, generalsekreterare på Kvinna till Kvinna, om FN:s resolution 1325 som handlar om kvinnors roll i konflikter. Och de konflikter som vi får rapporter om i media kommer på ett vis hit när människor flyr området och tar sig till Sverige för att hitta en ny trygghet. Lena betonar vikten av samhällsengagemang där ett medlemskap i till exempel Svenska Lottakåren kan vara ett sätt för att bidra till sammanhållning i samhället.

Lästips:

03 - Agenda 2030

Louise Olsson25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling som syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla och att uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor. Från och med 1 januari i år har världens ledare åtagit sig att leda världen mot en hållbar och rättvis framtid. För Sveriges del så har regeringen gett i uppdrag till flera statliga myndigheter att kartlägga och redovisa hur deras verksamheter bidrar till Sveriges möjlighet att uppnå de globala målen. Gäst är Louise Olsson, senior rådgivare på Folke Bernadotteakademin.

Lästips:

02 - Kvinnokonventionen

Monica GreenKonventionen om avskaffandet av alla slags diskriminering av kvinnor, eller Kvinnokonventionen som den kallas, antogs av FN:s generalförsamling 1979 och trädde i kraft 1981. Men jämställdhet är ju en mänsklig rättighet så varför behövs en specifik Kvinnokonvention? Det handlar det här avsnittet av Lottapodden om. Gäst är Monica Green, ordförande i UN Women nationell kommitté Sverige.

Lästips:

01 - Om kvinnor och barns utsatthet under flykt

Jehn Al-MoushahidiI premiäravsnittet samtalar Lottapoddens Maria Öst med Jehna Al-Moushahidi om kvinnor och barns utsatthet på flykt. Jehna jobbar för Global Human Right Defence, en organisation som arbetar med att stärka respekten för mänskliga rättigheter. Hur ser verkligheten i ett flyktingläger ut för kvinnorna och vad görs för att förbättra situationen. Och vad kan vi alla göra för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle för alla.

Lästips:

Sidor