Lottapodden | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Lottapodden

Samtal om fred och demokrati med fokus på kvinnors delaktighet med personer som på olika sätt arbetar för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Varannan vecka kan du lyssna på ett nytt avsnitt, vart du vill, när du vill.

Prenumerera på Lottapodden i Apple Podcast, Podbean eller Spotify så missar du inte ett avsnitt.

20 - Det är aldrig för sent

Sandra OlssonMöt Sandra Olsson, Stockholm västra - Bromma lottakår, engagerad som funktionär i sin lottakår och med ett avtal som stabsassistent i Hemvärnet.

"Det är ju inte alls kört, jag kan ju fortfarande bidra och engagera mig i Försvarsmakten via Lottakåren. För mig var Lottakåren vägen till ett avtal med Försvarsmakten och sedan så har jag fått så mycket annat oväntat på köpet som har gjort att jag engagerat mig mycket i föreningslivet. Men Försvarsmakten, det handlar om att ska vi ha ett försvar, då måste någon vara med där och om inte jag är beredd att räcka upp handen när jag har förutsättningarna för att göra det, vem ska göra det? Vi kan inte ha den här att det är någon annan mentaliteten hela tiden utan man måste försöka göra det man kan."

19 - Jag är också viktig nog

Hilda-SilvergranMöt Hilda Silvergran, Östersund-Frösö lottakår, sammankallande för Svenska Lottakårens ungdomsråd.
"Det är en så stor del av mig att vara med i Lottakåren. Den gemenskap jag får vara del av, möjligheten för mig själv att göra skillnad och att få så mycket möjligheter. Att bli lotta för att få möjligheten att utvecklas som person, och uppleva jättehäftiga grejor och jättehäftig gemenskap och samtidigt få möjligheten att faktiskt förändra andra saker och kunna göra skillnad i både samhället och i mötet med andra."

18 - Försvarsmaktens arbete med genusfrågor

Anna Björsson - Försvarsmakten - foto Mickey Kroell /OSCEAnna Björsson, yrkesofficer och tidigare genderrådgivare till Försvarsmaktens insatschef, berättar vad gender, eller genus som svenska ordet är, innebär och hur Försvarsmakten arbetar med att säkerställa ett genusperspektiv på sin verksamhet för att få bäst effekt, i insatser både internationellt men även nationellt. Försvarsmakten ska försvara vårt demokratiska samhälle och för att uppfattas som en trovärdig aktör som finns där för alla så är genusarbetet ett viktigt verktyg.

Lästips:

17 - En dubbel veteran

Barbro Isaksson är lotta sedan 34 år och sedan 2014 leder hon organisationen som rikslottachef. I början av 90-talet gjorde Barbro två utlandstjänstgöringar som stabsassistent, i Libanon och Kroatien. I Lottapodden berättar hon om vad det var som gjorde att hon sökte och vad hon fått med sig för erfarenheter. Det var två olika missioner på flera sätt, dels att vara kvinna i en svenska miljö kontra en med flera olika nationer, men också på grund av att hon under Libanon missionen miste en kamrat. 

Lästips:

16 - Vem är säkerheten till för?

Ida TexellIda Texell, förbundsdirektör och räddningschef på brandkåren Attunda, om varför det är viktigt att alla individer ökar sin egen krisberedskap. Men också om vad säkerhet är och vem den är till för. Hur pratar vi om säkerhet i Sverige idag och hur kan vi inkludera alla i att vara delaktiga i att öka samhällets motståndskraft? Hur skulle vi kunna demokratisera säkerhet och skapa relationer istället för att enbart stärka organisationer.

Lästips:

15 - Värdegrund, vad är det?

Soldater i FörsvarsmaktenVärdegrund är ett ord vi ofta nämner, men vet vi vad det betyder i vår egen organisation? Fredrik Nordenmark berättar om hur Försvarsmakten arbetar med sin värdegrund för att skapa en kultur som gynnar organisationens mål. I grund och botten handlar värdegrunden om beteenden och för att vi ska veta vad som är ett OK beteende behöver vi ha pratat med varandra om det, noga. Det handlar inte om att hitta fel i varandras beteenden utan om att kunna vara trygg i relationerna inom gruppen så att vi vågar säga ifrån när något skaver. 

Lästips:

14 - Om kvinnor i våldsbejakande miljöer

Louisa Tarras WahlbergVad är det som gör att kvinnor väljer att ansluta sig till organisationer så som IS? Louisa Tarras-Wahlberg från tankesmedjan SäkerhetsTanken har studerat IS propaganda och identifierat sju löften som IS lockar just kvinnor med. Det rör sig om grundläggande behov som att vara delaktig, att bidra till något större, ett systerskap och ett äventyr. Men vad händer när löftena inte infrias och kvinnorna kommer tillbaka hem igen - hur bör vi som samhälle och medmänniskor bemöta dem då?

Lästips:

13 - Fredliga och inkluderande samhällen: mål 16

globala hållbarhetsmålet 16 - fredliga och inkluderande samhällenViktor Sundman, Svenska FN-förbundet, berättar om varför det globala hållbarhetsmålet mål 16, som handlar om fredliga och inkluderande samhällen, är grundläggande för en hållbar utveckling. Sverige arbetar till exempel i FN:s säkerhetsråd med att på internationell nivå sträva efter att förebygga väpnade konflikter. Och det finns även områden vi kan utveckla i det svenska samhället för att säkerställa att vi har ett inkluderande samhälle. Men att mäta framgång är inte helt okomplicerat. #globalamålen

Läs mer:

12 - Jämställdhet är nyckeln till att nå globala målen

Globala hållbarhetsmålet nr fem.Att ge kvinnor och flickor lika möjligheter som män och pojkar att bidra med sina resurser och kunskaper ökar välståndet i samhället. Mål 5 i de globala målen för hållbar utveckling handlar om jämställdhet, och kvinnor och flickors egenmakt. Karin Johansson på Svenska FN-förbundet förklarar varför målet är viktigt för att de övriga 16 målen ska kunna nås och vad som görs i Sverige.

Lästips:

11 - Hur militären öppnade upp för kvinnor

Fia Sundevall, Stockholms UniversitetFia Sundevall, doktor i ekonomisk historia vid Stockholms Universitet, tar oss med på en historieresa om hur kvinnor får tillgång till fler och fler befattningar i Försvarsmakten. En utveckling som Svenska Lottakåren har varit starkt delaktig i. Fia har forskat på hur det har sett ut med försvarsfrivillighet från mitten av 1800-talet och fram till 1989. Det är en historia om framflyttandet av gränser och förändringar av normer kring kvinnans roll i försvaret av Sverige.

Lästips:

Sidor