Lottapodden | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Lottapodden

Samtal om fred och demokrati med fokus på kvinnors delaktighet med personer som på olika sätt arbetar för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Varannan vecka kan du lyssna på ett nytt avsnitt, vart du vill, när du vill.

Prenumerera på Lottapodden i Apple Podcast, Podbean eller Spotify så missar du inte ett avsnitt.

34 - Hot, budskap och ideologi på den digitala arenan

Magnus Sahlgren, forskare på FOI och RISE SICSMagnus Sahlgren, forskare på FOI och RISE SICS, berättar om vad FOI:s forskning på hur extremistiska krafter använder den digitala arenan för att sprida hot, budskap och ideologi. Studien har enbart tittat på öppna källor och det finns enormt mycket innehåll som bara är en googlesökning bort. Symboler används för att sprida budskap och vi behöver alla lära oss att se dem, att vara faktakritisk och inte falla i fällan för den alternativa verklighet som presenteras.

Lästips:

33 - Polisens ansvar i utsatta områden

Linda H Staaf, chef för Polisens Underrättelseenheten vid Nationella operativa avdelningen, berättar om hur Polisen definierar utsatta och särskilt utsatta områden men också om hur de boende drabbas när alternativa samhällen byggs upp som ett resultat av att det sociala kollektivet inte längre klarar av att upprätthålla de normer som vi associerar med demokrati. 

Lästips:

32 - Uppropet #givaktochbitihop skapar förändring

Patricia Wall, överstelöjtnant i FörsvarsmaktenPatricia Wall, överstelöjtnant i Försvarsmakten, är en av de kvinnor som skrivit under uppropet #givaktochbitihop som pekar på de sexuella trakasserier och kränkningar som pågått och pågår inom Försvarsmakten. Hon berättar om varför det var viktigt för henne att skriva under uppropet och hur hon som chef arbetar för att skapa en trygg arbetsmiljö och vad hon hoppas på att uppropet ska betyda för utvecklingen inom Försvarsmakten.

Lästips:

31 - Kunskap och tillit bygger försvarsvilja

Nina Larsson, förbundschef Studieförbundet VuxenskolanNina Larsson, förbundschef på Studieförbundet vuxenskolan, berättar om kunskap och bildning som motståndskraft mot populism och olika former av totalitära krafter. Bildning ger den enskilda människan möjlighet att navigera säkrare i tider av filterbubblor och fejk news. Studieförbund och föreningar skapar möten mellan människor och i möten skapas tillit vilket gör att man får ökad förståelse för varandra och det är väldigt grundläggande i en demokrati.

Lästips:

30 - Samverkan nyckeln för nya totalförsvaret

Ann Ödlund - FOIAnn Ödlund, forskare på FOI, berättar om forskningen kring det nya totalförsvaret. Det handlar om att dra lärdom av historien men att anpassa efter den komplexitet som finns i samhället idag och ha en långsiktighet i planeringen. Samverkan är en nyckel men även att kommuner lyckas engagera sina medborgare att förstå vikten av att skaffa sig kunskap om var de vänder sig när det oväntade händer. Och civilsamhället är en viktig spelare i att skapa försvarsvilja.

Lästips:

29 - Civilt försvar på riktigt

Malin DreifaldtMalin Dreifaldt, numera konsult men tidigare vid Länsstyrelsen Västmanland, reder ut vad civilt försvar och totalförsvar egentligen är. I slutet av 2015 beslutade regeringen att återuppta totalförsvarsplaneringen och berörda myndigheter påbörjade arbetet. Sedan dess har arbetet tagit flera steg framåt men vad gör de faktiskt för att göra verkstad av civilt försvar och hur kan vi alla bidra till samhällets motståndskraft.

Lästips:

28 - Vad är en risk egentligen?

Misse WesterMisse Wester (@MisseWester), professor vid Lunds Universitet, forskar kring hur vi tänker kring risk och vad vi faktiskt gör i kris - vi gör ibland saker som vi säger att vi inte ska göra och ibland gör vi inte saker som vi säger att vi ska göra. Samhället lägger mycket tid på att förebygga eller förhindra risker, men egentligen är risker väldigt abstrakt som vi ändå försöker förhålla oss till. Men är det rätt risker vi lägger fokus på?

Lästips:

27 - Tillitsskapande ledarskap

Maria Fors BrandeboMöt Maria Fors Brandebo, forskare vid Försvarshögskolans ledarskapscentrum, i ett samtal om tillitsskapande ledarskap. Vad för ledarskap är det som gör att vi mår bra på jobbet och därmed presterar bättre och varför är dåliga ledarskapsbeteenden starkare än goda.

Lästips:

26 - En våldtäkt är en våldtäkt, eller?

Emma Blomdahl berättar om hur hon bearbetat den våldtäkt hon utsatts för men också om hur vi ser på vad som är en våldtäkt och vad vi alla kan göra för att förändra strukturer och därmed förhindra sexuella övergrepp. 2016 utsågs Emma tillsammans med Julia Östfeldt till Årets medmänniskor för sitt arbete med föreningen Tillsammans som sprider kunskap om sexuellt våld. 

Lästips:

25 - Demokrati är en färskvara

Charlotta Granath, lärare, klargör vad demokrati är och hur hon omsätter demokratin praktiskt i arbetet med sina elever genom att de får uppleva den genom demokratiska arbetssätt - att lyssna, diskutera, granska. På så sätt jobbar de med sina medborgerliga kompetenser och bidrar till samhällsutvecklingen. Demokrati handlar om att alla ska få vara med och bidra. Den ger oss en gemensam plattform där vi kanske inte alltid är överens men där vi ändå respekterar varandras åsikter och lyssnar på varandra. På så sätt skapar vi tillsammans ett bättre samhälle.

Lästips

Sidor