Lottapodden | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Lottapodden

Samtal om fred och demokrati med fokus på kvinnors delaktighet med personer som på olika sätt arbetar för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Varannan vecka kan du lyssna på ett nytt avsnitt, vart du vill, när du vill.

Prenumerera på Lottapodden i Apple Podcast, Podbean eller Spotify så missar du inte ett avsnitt.

24 - Värna demokratin mot våldsbejakande extremism

Anna CarlstedtAnna Carlstedt, nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism, förklarar vad begreppet innebär och vad som är farligast för Sverige. Men det handlar också om hur vi tillsammans kan värna demokratin och stötta de goda krafterna som finns för att göra allt vi kan för att Sverige ska fortsätta vara det öppna och demokratiska samhälle som vi vill ha, präglat av tolerans och mångfald.

Lästips

Lottapodden är stolt ambassadör för Mötesplats Samhällssäkerhet. Vi ses väl där? Fär att mötas för ett säkrare Sverige har aldrig varit viktigare.

23 - Fler kvinnor behövs i Försvarsmakten

Jonas Haggren FörsvarsmaktenKonteramiral Jonas Haggren, chef för ledningsstabens inriktningsavdelning, förklarar varför det är strategiskt viktigt att fler kvinnor söker sig till Försvarsmakten. Det handlar dels om rättighetsperspektivet - alla ska ha lika förutsättningar att kunna utvecklas i Försvarsmakten oavsett kön, men även personalförsörjningsperspektivet - att ha tillgång till hela samhället kompetens, och även det operativa perspektivet - Försvarsmakten precis som andra företag får bättre operativ effekt med mångfald. 

Lästips

22 - Att vara lotta känns angeläget

Anette AreboMöt Anette Arebo, Stockholms flyglottakår, som är Sköt dig själv-handledare.
”Jag tycker om att göra skillnad. Alla kan inte göra allting men alla kan göra någonting. Och det vill jag vara med och bidra till. Jag kan inte ändra hela världspolitiken men jag kan vara med och bidra både där jag bor och arbetar för den enskilda personen men också för alla människor i det svenska samhället.”

21 - Jag vill kunna göra något

Möt Maria Nyström Agback - Uppsala lottakår, som har ett avtal som underrättelseassistent vid Försvarsmaktens högkvarter.

"Då kunde jag faktiskt få vara med och hjälpa till [skogsbranden i Västmanland] och det lilla enkla att jag kunde få var med där och se vad som hände i en fyra, fem dygn. Mitt jobb var att prata i radio. Det är meningsfullt att få vara en bricka i pusslet, få var den som för vidare meddelanden om att det behövs slangar här, det behövs bensin där. Varje morgon och kväll när man åkte till och från den här gymnastiksalen där vi sov så åkte man förbi skyltarna som de boende hade satt upp, Ni är våra hjältar stod det på dem. Det var väldigt meningsfullt att vara där och göra det lilla man kunde."

20 - Det är aldrig för sent

Sandra OlssonMöt Sandra Olsson, Stockholm västra - Bromma lottakår, engagerad som funktionär i sin lottakår och med ett avtal som stabsassistent i Hemvärnet.

"Det är ju inte alls kört, jag kan ju fortfarande bidra och engagera mig i Försvarsmakten via Lottakåren. För mig var Lottakåren vägen till ett avtal med Försvarsmakten och sedan så har jag fått så mycket annat oväntat på köpet som har gjort att jag engagerat mig mycket i föreningslivet. Men Försvarsmakten, det handlar om att ska vi ha ett försvar, då måste någon vara med där och om inte jag är beredd att räcka upp handen när jag har förutsättningarna för att göra det, vem ska göra det? Vi kan inte ha den här att det är någon annan mentaliteten hela tiden utan man måste försöka göra det man kan."

19 - Jag är också viktig nog

Hilda-SilvergranMöt Hilda Silvergran, Östersund-Frösö lottakår, sammankallande för Svenska Lottakårens ungdomsråd.
"Det är en så stor del av mig att vara med i Lottakåren. Den gemenskap jag får vara del av, möjligheten för mig själv att göra skillnad och att få så mycket möjligheter. Att bli lotta för att få möjligheten att utvecklas som person, och uppleva jättehäftiga grejor och jättehäftig gemenskap och samtidigt få möjligheten att faktiskt förändra andra saker och kunna göra skillnad i både samhället och i mötet med andra."

18 - Försvarsmaktens arbete med genusfrågor

Anna Björsson - Försvarsmakten - foto Mickey Kroell /OSCEAnna Björsson, yrkesofficer och tidigare genderrådgivare till Försvarsmaktens insatschef, berättar vad gender, eller genus som svenska ordet är, innebär och hur Försvarsmakten arbetar med att säkerställa ett genusperspektiv på sin verksamhet för att få bäst effekt, i insatser både internationellt men även nationellt. Försvarsmakten ska försvara vårt demokratiska samhälle och för att uppfattas som en trovärdig aktör som finns där för alla så är genusarbetet ett viktigt verktyg.

Lästips:

17 - En dubbel veteran

Barbro Isaksson är lotta sedan 34 år och sedan 2014 leder hon organisationen som rikslottachef. I början av 90-talet gjorde Barbro två utlandstjänstgöringar som stabsassistent, i Libanon och Kroatien. I Lottapodden berättar hon om vad det var som gjorde att hon sökte och vad hon fått med sig för erfarenheter. Det var två olika missioner på flera sätt, dels att vara kvinna i en svenska miljö kontra en med flera olika nationer, men också på grund av att hon under Libanon missionen miste en kamrat. 

Lästips:

16 - Vem är säkerheten till för?

Ida TexellIda Texell, förbundsdirektör och räddningschef på brandkåren Attunda, om varför det är viktigt att alla individer ökar sin egen krisberedskap. Men också om vad säkerhet är och vem den är till för. Hur pratar vi om säkerhet i Sverige idag och hur kan vi inkludera alla i att vara delaktiga i att öka samhällets motståndskraft? Hur skulle vi kunna demokratisera säkerhet och skapa relationer istället för att enbart stärka organisationer.

Lästips:

15 - Värdegrund, vad är det?

Soldater i FörsvarsmaktenVärdegrund är ett ord vi ofta nämner, men vet vi vad det betyder i vår egen organisation? Fredrik Nordenmark berättar om hur Försvarsmakten arbetar med sin värdegrund för att skapa en kultur som gynnar organisationens mål. I grund och botten handlar värdegrunden om beteenden och för att vi ska veta vad som är ett OK beteende behöver vi ha pratat med varandra om det, noga. Det handlar inte om att hitta fel i varandras beteenden utan om att kunna vara trygg i relationerna inom gruppen så att vi vågar säga ifrån när något skaver. 

Lästips:

Sidor