Nyheter | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter

Nyexaminerade stabsassistenter för civila krisberedskapen

—Den här kursen är verkligen något jag vill rekommendera. Jag känner att vi fått en hel uppsättning redskap som vi kan använda för att fortsätta öva hemma. Så summerade en av deltagarna i kursen Stabs- och informationsstöd för civil stab som hölls den 26-28 september på Älvkarleö herrgård.

"Alla stora räddningsinsatser är beroende av ideella krafter"

I en artikel i Tjugofyra7 reflekterar Helena Lindberg, generaldirektör på MSB, över en text hon skrev före sommaren där hon bland annat tryckte på behovet av förebyggande arbete för att kunna hantera allvarliga kriser i samhället.

90 år av engagemang för ett säkrare och tryggare samhälle

Svenska Lottakåren har sedan 10 september 1924 arbetat för att ge kvinnor möjlighet att engagera sig för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Som lotta får kvinnor i alla åldrar en arena att utvecklas och hitta sitt eget engagemang för hur de vill bidra till ett säkrare och tryggare samhälle.

Stockholmslottor på flagg- och faninstruktion

31 augusti arrangerade Stockholms flyglottakår en flagg- och faninstruktion på Livgardet med lottor från Stockholmsområdet. Marianne af Malmborg, en av instruktörerna, berättar:

Visa uppskattning med en medalj

Som ideell organisation är vi inte starkare än det engagemang som våra medlemmar visar. Varje år handlar det om tusentals timmar som medlemmar väljer att ge till Svenska Lottakåren för att organisationen ska leva vidare. Ett sätt att visa dessa eldsjälar uppskattning är att ge dem medalj.

Det finns hjälp att få när större kriser drabbar vårt samhälle

Skogsbranden i Västmanland har satt samhällets krisberedskap på prov. Räddningstjänsten och övriga frivilliga har gjort ett fantastiskt arbete och de förtjänar en stor eloge för sitt engagemang. När det oväntade händer ser vi också att människor osjälviskt ställer upp och stöttar med det de kan.

Frivilligas insatser under skogsbranden hyllas

Situationen vid skogsbranden i Västmanland är inte längre lika dramatisk och ett 100-tal av de boende som evakuerats har kunnat återvända.

"Det var som att se på en svartvit film"

Under skogsbranden i Västmanland har lottor ingående i både Frivillig resursgrupp (FRG) och hemvärnet stött brandbekämpningen. Arasthe är en av lottorna som varit på plats och hon berättar om sin upplevelse:

Sidor