Nyheter | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter

Visa uppskattning med en medalj

Som ideell organisation är vi inte starkare än det engagemang som våra medlemmar visar. Varje år handlar det om tusentals timmar som medlemmar väljer att ge till Svenska Lottakåren för att organisationen ska leva vidare. Ett sätt att visa dessa eldsjälar uppskattning är att ge dem medalj.

Det finns hjälp att få när större kriser drabbar vårt samhälle

Skogsbranden i Västmanland har satt samhällets krisberedskap på prov. Räddningstjänsten och övriga frivilliga har gjort ett fantastiskt arbete och de förtjänar en stor eloge för sitt engagemang. När det oväntade händer ser vi också att människor osjälviskt ställer upp och stöttar med det de kan.

"Det var som att se på en svartvit film"

Under skogsbranden i Västmanland har lottor ingående i både Frivillig resursgrupp (FRG) och hemvärnet stött brandbekämpningen. Arasthe är en av lottorna som varit på plats och hon berättar om sin upplevelse:

Frivilligas insatser under skogsbranden hyllas

Situationen vid skogsbranden i Västmanland är inte längre lika dramatisk och ett 100-tal av de boende som evakuerats har kunnat återvända.

När det oväntade händer

I söndags uppmättes ett rekordstort antal blixtar i Sverige, drygt 43,000, och i samband med åskovädret föll en stor mängd regn på kort tid. I höstas blåste flera stormar in över landet. Oväder som frestar på vårt samhälle och orsakar störningar. Det är inte fråga OM det händer utan NÄR det oväntade händer. Är du förberedd?

Konsekvenserna allvarliga vid översvämningar

Vid kraftiga skyfall riskerar flera orter i Sverige att drabbas av översvämning visar data från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. MSB har bedömt att det är 18 orter som är extra känsliga för en översvämning. DN.se visade igår datan grafiskt och där syns det tydligt hur många människor som drabbas vid en eventuell översvämning.

Krig förs inte bara med kulor och krut

Händelserna i Ukraina börjar nu analyseras utifrån mediebilden som ges och det experterna konstaterar är att Ryssland genomfört ett skolexempel på informationskrigföring

Sidor