Nyheter | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter

Kalix lottakår anordnade Sköt Dig Själv

I lördags stod Kalix lottakår som värd för en Sköt dig själv utbildning där Kalixbor fick kunskap som gör dem mer förberedda på en kris där samhällsfunktioner slås ut.

Kvinnligt nätverk på A9 stärker jämställdhetsarbetet

För några år sedan tog löjtnant Alicia Alkert initiativet till ett kvinnligt nätverk på A9 i Boden för att stärka samhörigheten bland de få kvinnor som fanns och öka rekryteringen. Idag är nätverket starkt förankrat och har hela tiden haft stöd från regementsledningen som en del i deras jämställdhetsarbete.

Samtal om försvars- och säkerhetspolitik på Rikskonferensen

I söndags samlades representanter för de frivilliga försvarsorganisationerna, myndigheter, politiker och företag, alla med med intresse av försvars- och säkerhetspolitiska frågor, i Sälen för Folk och Försvars Rikskonferens. Under tre dagar behandlade konferensen ett brett spektra av frågor som rör fred, frihet och demokrati.

Sverige behöver vår kunskap och engagemang!

Vi lever i en värld där otryggheten ökar, både i omvärlden och här hemma. Kriser och konflikter hotar demokratin och de mänskliga rättigheterna. Det är helt nödvändigt att vi medborgare engagerar oss för att tillsammans skydda de värderingar vårt demokratiska samhälle står för.

Att fylla platsen som ledare

Grundläggande ledarskap är en utbildning för medlemmar i frivilliga försvarsorganisationer som har en ledande roll inom samhällets krisorganisation. Det kan vara som förstärkningsresurs vid en myndighet eller ledare i en Frivillig resursgrupp. Simone Björklund Andersson (medlem i Svenska Lottakåren och Svenska Blå Stjärnan) berättar om utbildningen:

Nya ungdomsrådet Ungt Forum utsett av överstyrelsen

Ungt Forum är överstyrelsens stöd i arbetet med att skapa engagemang hos lottor under 30 år och hitta nya vägar att rekrytera ungdomar. Ungdomsrådet instiftades för två år sedan och i samband med riksstämmoår utser överstyrelsen ett nytt ungdomsråd.

Barbro Isaksson vald till ny rikslottachef

Vid Svenska Lottakårens riksstämma i Skövde under helgen valdes Barbro Isaksson till ny rikslottachef och efterträder Annette Rihagen.

Uppskattad riksstämma i Skövde

300 lottor och gäster samlades i helgen till riksstämma i Skövde. Under lördagseftermiddagen högtidlighölls även organisationens 90-årsjubileum.

Se högtidlighållandet av riksstämman och vårt 90-årsjubileum live

22-23 november samlas lottor från hela landet i Skövde för riksstämma.

Värnplikten återinförs?

Försvarsminister Peter Hultqvist vill utreda möjligheterna att återinföra värnplikten igen eftersom personalförsörjningen till Försvarsmakten har gått trögt. 'Vi måste hitta vägar som breddar den folkliga förankringen', säger försvarsministern.

Sidor