Nyheter | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter

Attack mot demokrati och mänskliga rättigheter

Än en gång har terrorn slagit till och oskyldiga människor drabbats. Jag tänker på offren i Paris och sörjer med dem som drabbats av detta fruktansvärda dåd. Det följer bara en dag efter självmordsattentaten i Beirut. 

Lottakårens uppdrag - mer än vad du tror

Får man ha ett civilt uppdrag samtidigt som ett militärt? Vad står FRG för? Och vad betyder egentligen förkortningen KFÖ? Det är mycket att hålla reda på som lotta. Därför håller Sollentuna lottakår regelbundet i tvådagarskursen Lottornas Uppdrag. – Man ska veta vad man har att välja på. Vi vill ge lottorna en meny av möjligheter, säger kursledare Ingrid George.

Efter ett tag så kanske någon frågar “Är du gift, syster?”

Det är inte bara arga, unga män som åker ner och strider med våldsbejakande extremistgrupper såsom IS. Även mycket unga kvinnor ansluter sig. Magnus Ranstorp, terroristexpert och forskningsledare vid Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier, CATS, vid Försvarshögskolan, har hört många historier från kvinnor som blivit utsatta för övergrepp:– IS målar upp en utopi, en romantiserad bild, men vad som utlovas och verkligheten är två ganska starka brytningar. Och när de väl är där nere så kan de inte ta sig hem igen heller, säger han.

Försvarsdebattör utsedd till utredare för personalförsörjningen

Regeringen har tillsatt Annika Nordgren Christensen som utredare för att se över Försvarsmaktens personalförsörjning. Utredningen ska redovisas senast 30 september 2016.

Lottor: hjälp till att skapa trygghet

Just nu ser vi den värsta flyktingtragedin sedan andra världskriget. Miljoner människor är på väg från övergrepp och terror mot ett hopp om en bättre framtid för sig själv, sin familj, sina barn. Till en möjlighet att få känna sig säker från hot.

Tanjas cv såg inte ut som alla andras

När Tanja Wirholm gjorde värnplikten upptäckte hon att det inte var jättelätt för tjejer inom Försvarsmakten. Det ville hon göra något åt. Hon tog tag i sitt medlemskap inom Svenska Lottakåren för att peppa andra tjejer. Engagemanget gav cv:t en boost. Idag jobbar 26-åriga Tanja Wirholm på Nestlé.
– Mitt engagemang inom lottakåren var ett stort plus i kanten, säger hon.

Lottakåren redo vid extraordinära händelser

I fredags publicerade Blekinge Läns Tidning en insändare från Britt-Marie Ericson, kårchef i Karlshamns lottakår. Insändaren lyfter det stöd som medlemmarna i Karlshamns lottakår kan bidra med när det oväntade händer.

Frivilligstöd under SYNTES 15

Det är fortfarande omväxlande väderförhållanden. Ena dagen ligger solen starkt på den sörmländska kusten, andra dagen är klimatet betydligt kyligare. Mitt under denna period hade kadetterna från officersprogrammet vid Karlberg sin slutövning. Slutövningen är det sista som återstår innan deras examen

Vi vill försvara Sverige

Försvarsmaktens förmåga har diskuterats flitigt under våren av olika debattörer och opinionsbildare med intresse av försvaret. Det är bra att försvarsfrågorna lyfts fram.  Vi saknar däremot den breda diskussionen bland allmänheten, den om varför vi ska ha ett försvar. Här finns det en oroande kunskapsbrist hos en stor del av allmänheten.

Folkförankringen på tapeten i Almedalen

Nu är årets Almedalsveckan igång och på plats finns Svenska Lottakåren för att följa den försvars- och säkerhetspolitiska debatten. Som tidigare år koncentreras den försvarspolitiska debatten till Försvarspolitisk Arena där bland annat Folk och Försvar och Frivilliga försvarsorganisationernas samarbetskommitté (FOS) är med som samarrangörer.

Sidor