Nyheter | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter

Fler kvinnor i fredsinsatser

Det konstaterar Folke Bernadotte Akademin i sin rapport om svenska myndigheters arbete med kvinnor, fred och säkerhet under 2014.

Vad är en kris för dig?

När resten av Stockholms elever hade påsklov samlades dryga femton åttor och nior i Rinkebyakademins lokaler för att lära sig mer om vad de ska göra när det oväntade händer.

Stärkt krisberedskap under 2014 menar MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har publicerat en rapport med uppföljning av anslaget 2:4 för verksamhet under 2014. Anslaget finansierar projekt och uppdrag vid myndigheter, länsstyrelser och frivilliga försvarsorganisationer för att stärka samhällets krisberedskapsförmåga.

Snökaos på Älvkarleö herrgård när blivande stabsassistenter övade

Helgen den 13-15 mars drog en våldsam snöstorm fram i trakterna av Älvkarleö herrgård. Inte i verkligheten, men som scenario när det var dags för ytterligare en upplaga av kursen stabs- och informationsstöd som Svenska Lottakåren anordnar på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Nytt engagemang hos Östgöta-Tjust lottakår

Under en helg bjöds medlemmarna i nya Östgöta-Tjust lottakår in till konferens. Två dagar med fokus på ökat engagemang. Och Svenska Lottakårens vision och verksamhetsplan som grund, men i en lokal tappning.– Alla våra 114 medlemmar ska vara engagerade, över hela Östergötland, säger kårchef Ulrika Frisk.

Kvinnor viktiga för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle

Nyligen uppmärksammades internationella kvinnodagen världen över. Vi tar kontinuerligt del av rapporter om hur mänskliga rättigheter kränks och att kvinnor hålls utanför maktens rum vilket gör att även år 2015 är kvinnors säkerhet och delaktighet fortfarande viktiga ämnen att lyfta fram. Något som Svenska Lottakåren arbetat med sedan 1924.

Lottor tar fighten för demokratin

Är Kina en demokrati? Vad är det som händer i Ukraina? Är kvinnan alltid offer? Frågorna är många i tider av ökad otrygghet, kriser och konflikter i vår omvärld. – Man måste hålla diskussionen levande, så att det inte går åt fel håll, säger Hilda Silvergran, deltagare på kursen Demokrati och mänskliga rättigheter.

Säg Nej till cancer

Fler än någonsin drabbas av cancer. Det är dags att vända trenden och därför lanserar Cancerfonden idag på Världscancerdagen kampanjen Nej. Hur tar du ställning?

Kalix lottakår anordnade Sköt Dig Själv

I lördags stod Kalix lottakår som värd för en Sköt dig själv utbildning där Kalixbor fick kunskap som gör dem mer förberedda på en kris där samhällsfunktioner slås ut.

Kvinnligt nätverk på A9 stärker jämställdhetsarbetet

För några år sedan tog löjtnant Alicia Alkert initiativet till ett kvinnligt nätverk på A9 i Boden för att stärka samhörigheten bland de få kvinnor som fanns och öka rekryteringen. Idag är nätverket starkt förankrat och har hela tiden haft stöd från regementsledningen som en del i deras jämställdhetsarbete.

Sidor