Nyheter | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter

Försvaret av Sverige är allas vårt ansvar

Snart går 19 000 kvinnor och män in i den största övningen i sitt slag för Försvarsmakten på över 20 år. Att både kvinnor och män är en del av övningen kan vi idag kanske se som självklart speciellt i ljuset av att den könsneutrala värnplikten återinförts. Men fortfarande utgör kvinnor enbart ca 16 % av Försvarsmaktens anställda.

Vår tidigare rikslottachef Alice Trolle Wachtmeister avled den 26 juni 91 år gammal

Alice var rikslottachef under åren 1974-1978 och innan dess förbundslottachef i Kristianstad läns lottaförbund. Alice tillhörde Barum-Kiaby lottakår i Skåne och utbildade sig till personalvårdsassistent med placering i Flygvapnet.

Försvars- och säkerhetspolitik i Almedalen

På söndag är det dags igen för Almedalsveckan, samlingsplatsen där politiker, organisationer och företag nätverkar. Svenska Lottakåren finns på plats för att träffa uppdragsgivare och knyta nya kontakter.

Gränsöverskridande lottamöte

Det var 55 år sedan sist. Men så kom de då äntligen tillbaka på officiellt besök, de norska lottorna, hos lottorna i Jämtland. En helg i maj 2017 var sex lottor från Norge i Östersund för ett gränsöverskridande utbyte lottor emellan. Paulina Selling från Östersund-Frösö lottakår och GunnEva Bye från Trondheim Lotteforening är initiativtagare till träffarna, och det blir fler möten i framtiden, det är ett som är säkert.

Lottatraditionsförbundet i Finland besökte Sverige

Den 17 maj i år gjorde 46 medlemmar ur Lottatraditionsförbundet i Finland en dagskryssning till Sverige som en del i sitt 25-årsfirande. Nini Engstrand, Marianne af Malmborg, Margit Salomaa och Katriina Tuominen ur Stockholms Flyglottakår hjälpte till med besöket.

När vardagen inte är som vanligt är det du som måste agera

Vi vill alla leva i ett säkert och tryggt samhälle men vissa händelser rår vi inte på. Kriser och katastrofer kommer när de kommer. Utan förvarning via sms eller med andra signaler. Och när de kommer klarar sig inte samhället utan frivilliga insatser. Så enkelt är det. Det handlar inte OM det oväntade händer utan NÄR.

Öppenhet och frihet är värda att försvara

I fredags genomfördes ett fegt och oförsvarbart dåd mitt i hjärtat av Stockholm. Människor som vistades på Drottninggatan fick helt plötsligt fly för sina liv. Mina tankar finns med de som direkt drabbats av dådet men jag är också stärkt av att se hur människor ställde upp för varandra i en svår stund.

En motor i integrationen av nyanlända

Moderatkvinnorna skriver i en debattartikel att de frivilliga försvarsorganisationerna, FFO, borde få förstärkta resurser för att bidra till integration av nyanlända. De menar att vi FFO kan vara en motor i integrationen samtidigt som de nyanlända får kunskap om civilt försvar och därmed kan bidra till det.

Det är smart att inkludera kvinnor i försvaret av Sverige

Att ta vara på samhällets samlade resurs för att säkra Sveriges robusthet i händelse av en extraordinär händelse eller i värsta fall krig är smart. Det är till och med en förutsättning för vår nationella säkerhet.

MSB lämnade budgetunderlag

I Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) budgetunderlag för 2018-2020 är en av de stora frågorna den återupptagna planeringen för ett totalförsvar och en höjd beredskap. Även ökade anslag till de frivilliga försvarsorganisationerna föreslås.

Sidor