Nyheter | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter

Sollentunalottor gjorde lokal hästtävling säkrare

Helgen 18-19 april arrangerade Sollentuna Ridklubb (SoRK) sin traditionsenliga hopptävling Vårhoppet där ryttare från hela Storstockholm deltog. Med 500 starter, ett stort antal hästskötare och anhöriga som följer med varje ekipage, plus publik och en massa funktionärer, samlades ett stort antal människor på anläggningen i Viby i Sollentuna.

Fler aspiranter till Jordbruksverkets krisorganisation

24-26 april genomfördes kursen stabs- och informationsstöd för civil stab på Älvkarleö herrgård. Kurschef Charlotta Didriksdotter Sjöberg hade till sin hjälp Inge Gustafsson, Malin Linder och Ingela Uthorn Persson. Dessutom medverkade Roger Garefelt från Jordbruksverket eftersom myndigheten just nu rekryterar stabsassistenter till sin krisorganisation som förstärkningsresurs i händelse av en epizooti.

Försvarspolitiska inriktningen överlämnad till Riksdagen

Idag lämnade Regeringen över inriktningspropositionen om försvaret för perioden fram till 2020 till Riksdagen. Viktigast under perioden är att höja den operativa förmågan i krigsförbanden.

Fler kvinnor i fredsinsatser

Det konstaterar Folke Bernadotte Akademin i sin rapport om svenska myndigheters arbete med kvinnor, fred och säkerhet under 2014.

Vad är en kris för dig?

När resten av Stockholms elever hade påsklov samlades dryga femton åttor och nior i Rinkebyakademins lokaler för att lära sig mer om vad de ska göra när det oväntade händer.

Stärkt krisberedskap under 2014 menar MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har publicerat en rapport med uppföljning av anslaget 2:4 för verksamhet under 2014. Anslaget finansierar projekt och uppdrag vid myndigheter, länsstyrelser och frivilliga försvarsorganisationer för att stärka samhällets krisberedskapsförmåga.

Sidor