Nyheter | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter

Svenska Lottakåren har en särställning

Lottanytt träffade överbefälhavare, ÖB, Micael Bydén för ett samtal om det försvarspolitiska läget och frivilligorganisationers betydelse framöver. Micael Bydén sträckte själv ut en hand till Svenska Lottakåren, för diskussion kring hur man kan förbättra rekryteringen av kvinnor till försvaret.

Anpassad kommunikation lindrar och hindrar kriser

Kriser kommer hela tiden, stora och små. De drabbar många och oväntat, så det gäller att försöka förutse och hindra dem, och planera för att minska skadeverkningarna. Här spelar kommunikatören en viktig roll för att förmedla information som minskar oro och felaktigt beteende hos de inblandade. Det är en insikt som sprider sig: Kriskommunikatörerna Criscom får allt fler förfrågningar från myndigheter om tillfällig kommunikationshjälp i utsatta situationer.

Från andra världskriget till dagens flyktingsituation

Under andra världskriget tog Sverige emot ca 70 000 finska krigsbarn som fick skydd mot krigets fasor. Barnen kom oftast med tåg, och med på resan eller på stationerna fanns ett stort antal lottor som hjälpte till med båda praktiska saker som mat och vägledning, och att finnas till hands som en trygg vuxen i en svår situation.

Ledarskap idag – rapport från en kursdeltagare

I november var det dags för mig att gå ”Ledarskap idag”. Denna gång hölls kursen i Växjö av två fantastiska kursledare – Christina Hamberg och Birgitta Hansson. Kursen är det första steget i de utbildningar som presenterar Försvarsmaktens syn på ledarskap och hjälper dig att få kunskap om hur individer och grupper fungerar tillsammans samt vad som kännetecknar en bra ledare.

Medmänsklighet som gör skillnad

Personregistrering i Malmö, sängplatsinventering i Ljungbyhed, förnödenhetsutdelning i Simrishamn och alltiallo på Fryshuset i Stockholm. Svenska Lottakåren engagerar sig där det behövs under vad som anses vara den värsta flyktingkrisen sedan Andra världskriget.

Regeringen återtar totalförsvarsplaneringen

Igår beslutat regeringen att ge Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och andra berörda myndigheter i uppdrag att återuppta totalförsvarsplaneringen.

Attack mot demokrati och mänskliga rättigheter

Än en gång har terrorn slagit till och oskyldiga människor drabbats. Jag tänker på offren i Paris och sörjer med dem som drabbats av detta fruktansvärda dåd. Det följer bara en dag efter självmordsattentaten i Beirut. 

Lottakårens uppdrag - mer än vad du tror

Får man ha ett civilt uppdrag samtidigt som ett militärt? Vad står FRG för? Och vad betyder egentligen förkortningen KFÖ? Det är mycket att hålla reda på som lotta. Därför håller Sollentuna lottakår regelbundet i tvådagarskursen Lottornas Uppdrag. – Man ska veta vad man har att välja på. Vi vill ge lottorna en meny av möjligheter, säger kursledare Ingrid George.

Efter ett tag så kanske någon frågar “Är du gift, syster?”

Det är inte bara arga, unga män som åker ner och strider med våldsbejakande extremistgrupper såsom IS. Även mycket unga kvinnor ansluter sig. Magnus Ranstorp, terroristexpert och forskningsledare vid Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier, CATS, vid Försvarshögskolan, har hört många historier från kvinnor som blivit utsatta för övergrepp:– IS målar upp en utopi, en romantiserad bild, men vad som utlovas och verkligheten är två ganska starka brytningar. Och när de väl är där nere så kan de inte ta sig hem igen heller, säger han.

Försvarsdebattör utsedd till utredare för personalförsörjningen

Regeringen har tillsatt Annika Nordgren Christensen som utredare för att se över Försvarsmaktens personalförsörjning. Utredningen ska redovisas senast 30 september 2016.

Sidor