Nyheter | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter

Stabsassistenter i skarp insats i Omberg

Just nu pågår ett mjältbrandsutbrott i och omkring Omberg i Östergötland. Jordbruksverket har aktiverat sin krisorganisation för att hantera utbrottet och upprättat en operativ ledningscentral, OLC, i Omberg som leder insatsen på plats. Tre stabsassistenter tjänstgör just nu, varav två är lottor.

Det gäller att vara förberedd

Svenska Dagbladet har de senaste dagarna publicerat en serie artiklar om så kallade "preppers". Preppers är individer som förbereder sig på att klara en kris själva eftersom de inte tror att staten kommer att hjälpa dem. Fenomenet är stort i USA och nu börjar det också bli vanligare i Sverige.

Svenska Lottakåren i Almedalen

Första veckan i juli är det åter Almedalsveckan och Svenska Lottakåren är givetvis på plats. Vi kommer precis som tidigare år att möta samarbetspartners och debattera kring områden som påverkar organisationens verksamhet. På plats i Visby kommer rikslottachef Barbro Isaksson och kommunikatör Maria Öst att vara. Även vice ordförande Malin Andersson och Eva Nolsäter finns på plats del av veckan.

Nominera ledamöter till ungdomsrådet Ungt Forum

För att kunna nomineras till rådsmedlem i ungdomsrådet Ungt Forum för perioden 2017-2018 ska du vara mellan 18-30 år och ha en stark vilja att vara med och påverka ungdomsverksamheten i Svenska Lottakåren under minst den tvåårsperioden. Du ska vara trygg och stabil i dig själv och vara beredd att utvecklas tillsammans, och samarbeta, med övriga rådsmedlemmar. Det är en merit om du har genomfört utbildningen Unga kvinnor i ledning eller annan styrelseutbildning

Lottaminne från 40-talet: idrottslottakurs

Lottanytt fick ett brev av Sigbrit Nordvall, som hittat dagboksanteckningar som hennes mor Ella skrev efter att ha gått en idrottslottakurs i Sigtuna 1944. Ella beskriver med stor inlevelse sina upplevelser. Hon var 41 år och hade fullt sjå att följa de betydligt yngre lottorna men klarade kursen med bravur. 

Simrishamns armélottakår firade Kungen 70 år

Firandet av HM Carl XVI Gustavs 70-årsdag under ledning av kårchef Mona Burman, Simrishamns Armélottakår blev både högtidligt och roligt.

Fler kvinnor behövs i samhällets krisberedskap

En ökad delaktighet av kvinnor i säkerhetsarbetet är en förutsättning för att bygga starka och trygga samhällen. Vi behöver ta vara på alla individers kunskap och kompetens, men fortfarande är de för få kvinnor som engagerar sig i försvars- och samhällssäkerhetsfrågor.

Svenska Lottakåren har en särställning

Lottanytt träffade överbefälhavare, ÖB, Micael Bydén för ett samtal om det försvarspolitiska läget och frivilligorganisationers betydelse framöver. Micael Bydén sträckte själv ut en hand till Svenska Lottakåren, för diskussion kring hur man kan förbättra rekryteringen av kvinnor till försvaret.

Anpassad kommunikation lindrar och hindrar kriser

Kriser kommer hela tiden, stora och små. De drabbar många och oväntat, så det gäller att försöka förutse och hindra dem, och planera för att minska skadeverkningarna. Här spelar kommunikatören en viktig roll för att förmedla information som minskar oro och felaktigt beteende hos de inblandade. Det är en insikt som sprider sig: Kriskommunikatörerna Criscom får allt fler förfrågningar från myndigheter om tillfällig kommunikationshjälp i utsatta situationer.

Från andra världskriget till dagens flyktingsituation

Under andra världskriget tog Sverige emot ca 70 000 finska krigsbarn som fick skydd mot krigets fasor. Barnen kom oftast med tåg, och med på resan eller på stationerna fanns ett stort antal lottor som hjälpte till med båda praktiska saker som mat och vägledning, och att finnas till hands som en trygg vuxen i en svår situation.

Sidor