Nyheter | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter

Tillsammans försvarar vi Sverige och varandra – Totalförsvarsövning 2020

Även om Sverige är tryggare än många andra länder, finns det alltfler komplexa hot mot vår säkerhet och självständighet. Fred och frihet är värden som vi måste skydda och stärka varje dag. Myndigheter, regioner och kommuner, företag och organisationer ansvarar för att samhället ska fungera. Ansvaret för vårt lands säkerhet och trygghet är gemensamt för alla oss som bor här.

Sarah Rosetta tog värvning i nordstatsarmén

Den lilla byn Pleasant Hill i Louisiana, USA, hade länge varit en blomstrande och fridfull plats. Men den nionde april 1864 förändrades allt. Tidigt på morgonen intog militära trupper orten, bröt sig in i affärer och hem, stal boskap och slog sönder uthus för att få tag i bränsle. Amerikanska inbördeskriget hade nått Pleasant Hill. På eftermiddagen inleddes ett slag som lämnade 1 500 döda i leran utanför byn. En av de stridande var den tjugoettåriga infanteristen Sarah Rosetta Wakeman.

Fler kvinnor behöver kliva in och ta plats!

Idag på internationella kvinnodagen möter du många olika budskap som uppmärksammar ojämställdhet och kvinnors situation över hela världen. Ett område som vi i Svenska Lottakåren särskilt vill uppmärksamma är behovet av att fler kvinnor engagerar sig i försvars- och säkerhetsfrågor. Det är inte en jämställdhetsfråga, det handlar om att samhället ska få tillgång till hela sin samlade kompetens och erfarenhet.

Vill du vara med och bygga upp lottakårens framtid?

Svenska lottakåren genomför med början under 2019 en pilot på ett mentorprogram för dig mellan 15-30 år. Du kan nu ansöka och delta som adept och därmed få en personlig mentor som kan stärka dig att ta en ledande position i vår organisation.

Lottan Maija Kitunen servade soldaterna vid fronten

I december 1939 befann sig lottan Maija Kitunen i ett övergivet hus på Karelska näset. Kriget mellan Finland och Sovjetunionen hade pågått i två månader. Medan attackplanen jagade över himlen och kulsprutorna dundrade i fjärran hade hon och hennes kollega One satt upp en kantin – en enkel fältservering. Det var kvällen före julafton och de hade lastat en släde full med kaffe och bullar ”så att pojkarna imorgon kan dricka sitt julkaffe med vetebröd.”

Allvarligt läge på Folk och Försvars Rikskonferens

Folk och Försvars Rikskonferens i Sälen bjöd på ett större allvar än tidigare år. Att omvärlden skapar osäkerhet vet vi och den pågående totalförsvarsplaneringen är ett kvitto på det. Vikten av att ha goda relationer och samarbeten, både internationellt och nationellt, lyftes fram vid många av programpunkterna. Inte minst viktigt är varje individs engagemang för att skapa ett robust samhälle, både i kris och krig.

Flora Sandes stred i första världskriget

Redan som barn drömde den brittiska prästdottern Flora Sandes om att bli soldat, att få uppleva äventyr och ta ansvar för sitt land. Det var egentligen en fåfäng dröm – Flora Sandes var född 1876, ungefär hundra år innan soldatyrket öppnades för kvinnor i Storbritannien. Utvecklingen såg ungefär likadan ut i resten av världen. Under väldigt lång tid var kvinnor förbjudna att göra militärtjänst på grund av sitt kön. Men otroligt nog lyckades Flora infria sin dröm. Hon blev en av ytterst få kvinnor som stred i första världskriget med vapen i hand.

2020 prövas hela totalförsvaret

Du har säkert inte missat att totalförsvarsplaneringen återupptagits. Det innebär att verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för ett krig utvecklas och stärks. En del i den utvecklingen är totalförsvarsövning 2020, TFÖ 2020.

Tankar om grundläggande ledarskap

Grundläggande ledarskap ingår som utbildning för den som utbildar sig till ett civilt avtal. Anna Israelsson ger sina intryck av utbildningen.

Mpower inspirerade till projekt för att stärka asylsökande kvinnor

Genom Svenska Lottakåren och Fryshusets utbildning Mpower fick Bana Tekeste möjlighet att förverkliga sitt drömprojekt – att anordna träffar med träning och andra aktiviteter för asylsökande kvinnor. Bana Tekeste tycker också att utbildningen gav mycket kunskap om krisberedskap och om hur man kan lösa olika samhällsproblem.

Sidor