Stabsassistent | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Stabsassistent

In i stabsrummet kommer en officer med två rapporter som snabbt måste iväg till högre chef. Du kontrollerar information om mottagare, sekretessgrad och prioritet innan du lämnar över den till signalisten som skickar iväg den med lämpligt sambandsmedel. Den andra rapporten överräcker du i ett särksilt kuvert till två MC-ordonnanser som snabbt försvinner ut i natten. Du loggar rapporten så att informationen kan spåras.

Befattningen som stabsassistent innebär att du är spindeln i nätet för all information som går ut från och kommer in till staben. Du hanterar denna information i enlighet med fastställda rutiner, lagar och bestämmelser. Du hanterar även olika tekniska system, allt från radio till krypto. Du stöttar stabens officerare genom att sammanställa information och presentera den på ett överskådligt sätt.

Som stabsassistent behöver du kunna samarbeta med andra under stor tidspress med bibehållet lugn, fokus och noggrannhet. Du är serviceinriktad och kommunikativ. Du är intresserad av att  förena krävnade teori med praktisk verksamhet och har lätt för att framställa information i tal såväl som skrift.

Som stabsassistent i hemvärnet eller militärregional stab skriver du ett avtal om 5, 7 eller 9 dygn. Som stabsassistent vid Högkvarteret ska du genomföra 17 dagar under en fyraårsperiod. Du genomför därefter varje år övningar för att bibehålla din kunskap.

Har du redan ett avtal och ska vidareutbilda dig till stabsassistent i Hemvärnet?

Då ska du söka direkt till gk stabsassistent Hv. Din närmsta militära chef behöver styrka att du ska placeras som stabsassistent.

Utbildningsgång

  1. Sök befattning Stabassistent med din önskade inriktning
  2. Utbildningsavtal. Det här steget behöver påbörjas sex månader innan startdatum på din planerade GU-F. 
  3. GU-F (Grundläggande utbildning för frivilliga), 2 veckor + distansutbildning innan. Om du genomfört värnplikt, GMU eller motsvarande sedan tidigare behöver du inte genomföra GU-F.
  4. Befattningsutbildning stabsassistent, 2 veckor
  5. (Om du riktar dig mot Hemvärnet genomför du en Hemvärnsintroduktion, vanligtvis en helg)
  6. Skriver frivilligavtal
Ansök Utbildningstyp

Göra en insats för militära försvaret

Vem kan söka

Medlem i frivillig försvarsorganisation

Förkunskapskrav

Du ska ha fyllt 18 år och vara svensk medborgare.

Ansök

Sök befattning Stabsassistent, inriktning Hemvärnet

Sök befattning Stabsassistent, inriktning regional stab

Utbildningsdatum 2022

2022-02-11 till 2022-02-25
GK Stabsassistent HV, Fårö. Regional antagning (för er som bor inom Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län) I ANDRA HAND rikstäckande antagning (alla kan söka kursen oavsett vilken MR man bor i) beroende på de aktuella restriktionerna från FoHM.

2022-04-22 till 2022-05-06
GK Stabsassistent HV, Ånn. Regional antagning för er som bor inom Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län I ANDRA HAND rikstäckande antagning (alla kan söka kursen oavsett vilken MR man bor i) beroende på de aktuella restriktionerna från FoHM.

2022-07-29 till 2022-08-12
GK Stabsassistent HV, Karlskrona. Regional antagning för er som bor inom Skåne, Blekinge, Kronobergs, Jönköpings, Kalmar och Östergötlands län I ANDRA HAND rikstäckande antagning (alla kan söka kursen oavsett vilken MR man bor i) beroende på de aktuella restriktionerna från FoHM.

2022-09-23 till 2022-10-07
GK Stabsassistent HV, Fårö Gotland. Regional antagning för er som bor inom Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län I ANDRA HAND rikstäckande antagning (alla kan söka kursen oavsett vilken MR man bor i) beroende på de aktuella restriktionerna från FoHM.

Kursdatumet för GK Stabsassistent HV i MRV publiceras inom kort.

Stabsassistent i Hemvärnet

Som stabsassistent i Hemvärnet placeras du vid en kompanistab, med ett avtal på 5 eller 9 dygn, eller en bataljonsstab, med ett avtal på 7 dygn. Du är nära händelsernas centrum och staben är placerad i tält eller inomhus i till exempel en skola eller bygdegård. Du hanterar information som är huvudsakligen i realtid över radio med kryptering. Du är i grunden soldat och ska kunna hjälpa till att skydda stabsplatsen. Läs mer om befattningen stabsassistent i Hemvärnet. 

Stabsassistent i militärregion

Som stabsassistent i militärregion placeras du i ledningsplutonen vid en av Försvarsmaktens fyra regionala staber, med ett avtal på 9 dygn. Den regionala staben leder den militära verksamheten, där Hemvärnet ingår, och samverkar med civila aktörer i sitt område. Du arbetar i en miljö som liknar ett vanligt kontor. Det är högt säkerhetstänkande och information delas via datorsystem och olika kryptosamband.

Stabsassistent vid högkvarteret

Just nu finns inget behov av stabsassistenter till högkvarteret.
Som stabsassistent vid högkvarteret placeras du i någon av högkvarterets staber med ett avtal om att öva 17 dagar under en fyraårsperiod. Du arbetar i en miljö som liknar ett vanligt kontor. Det är högt säkerhetstänkande och information delas via datorsystem och olika kryptosamband. Oavsett inriktning så genomför du varje år övningar i enlighet med ditt avtal för att bibehålla din kunskap.

Det här gäller under utbildningen

  • Under utbildningen har du rätt till fria resor, fri mat och boende samt dagpenning.
  • Du är försäkrad

GU-F

GU-F, grundläggande soldatutbildning för frivilligpersonal, ger dig grundläggande soldatkunskaper som att använda uniform, resa tält, använda ditt vapen och första hjälpen. Kursen präglas av högt tempo med fysiskt och psykiskt ansträngande tjänst, bl a är målet att du ska kunna springa två kilometer på 11 minuter och 35 sekunder.

Läs om GU-F

Vidareutbildning

Efter din befattningsutbildning kan du vidareutveckla dig genom ledarskapsutbildningar.

Om behov finns på ditt förband kan du även vidareutbilda dig till gruppbefäl och då leda en stabsgrupp och dess arbete.

Självklart kan du även utbilda dig till instruktör för att utbilda nya stabsassistenter.

Utbildningsgång

Så här ser utbildningsgången ut för militära befattningsutbildningar.

Läs om utbildningsgång

Avtal

Vad innebär det att teckna ett avtal med Försvarsmakten?

Läs om avtal

Förmåner

När du går utbildning genom Svenska Lottakåren har du olika förmåner.

Läs om förmåner

Hälsopolicy

De utbildningar som leder till eller ingår i redan existerande avtal ställer särskilda krav.

Läs hälsopolicyn

Resepolicy

Du bokar själv din resa till och från utbildningen enligt gällande regler.

Läs resepolicyn

Integritetspolicy

Vi hanterar dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen.

Läs integritetsspolicyn